Pripravili a umiestnili sme na trhu viac ako 500 obchodníkov za posledných 6 rokov

Trainee program absolvent

Eva

riaditeľka pobočky, veľká banka

Trainee program absolvent

Andrej

investičný manažér, investičná spoločnosť

Trainee program absolvent

Broňa

Operations specialist, Zdieľané služby zahraničnej banky

Trainee program absolvent

Danka

odborná asistentka riaditeľa odboru, veľká banka

Trainee program absolvent

Dávid

osobný bankár, veľká banka

Trainee program absolvent

Andrej

poistný poradca, veľká banka

Trainee program absolvent

Inga

servisný poradca, veľká banka

Trainee program absolvent

Ivica

inšpektor dohľadu - matematik, najdôležitejšia slovenská banka

Trainee program absolvent

Juraj

právnik, leasingovka

Trainee program absolvent

Janka

finančný poradca, veľká banka

Trainee program absolvent

Mária

poradca, veľká banka

Trainee program absolvent

Meggie

pes p.Bobika / junior konzultant, pbkon s.r.o.

Trainee program absolvent

Katka

vedúca pobočky, veľká banka

Trainee program absolvent

Marek

research analyst, real estate services

Trainee program absolvent

Marianna

servisný poradca, veľká banka

Trainee program absolvent

Kamil

poradca, veľká banka

Trainee program absolvent

Martin

podnikateľ, predaj - malá firma

Trainee program absolvent

Martina

lektor a podnikateľ

Trainee program absolvent

Matej

osobný bankár, veľká banka

Trainee program absolvent

Michaela

právnička, štátna správa

Trainee program absolvent

Jaro

poradca, veľká banka

Trainee program absolvent

Monika

servisný poradca, veľká banka

Trainee program absolvent

Pali

privátny bankár, veľká banka

Trainee program absolvent

Radka

servisný poradca, veľka banka

Trainee program absolvent

Sabina

servisný poradca, veľká banka

Trainee program absolvent

Štefánia

servisný poradca, veľká banka

Trainee program absolvent

Tomáš

Business Intelligence Analytik, veľká banka

Trainee program absolvent

Tyrion

Game of Thrones

Trainee program absolvent

Veronika

servisný poradca, veľká banka

Trainee program absolvent

Viktor

finančný poradca senior, veľká banka

Kto sme

  • Sme provýkonovo orientovaná poradenská firma. Nedržíme sa ustálených postupov a už vôbec nie názorov. Všetky siločiary sa pre nás spájajú vo výsledku. Výkon je spoločným menovateľom našich aktivít.

Menu

Kde sme